Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.

paličkovec křehký

Lišejník vytvářející poměrně kompaktní stélky, složené ze snadno se odlamujících větévek. Typickým stanovištěm jsou víceméně exponované silikátové skály a balvany na sutích, v karech a nad horní hranicí lesa. Vzácně může růst i na půdě ve společenství mechorostů. Upřednostňuje srážkově bohaté oblasti. Paličkovec křehký je rozšířen po severní polokouli a jeho areál má převážně arkto-alpinský charakter. V ČR je známý ze Šumavy, sudetských pohoří a jeden historický údaj pochází z pískovců od Pravčické brány (Anders 1928). V posledních desetiletích byl nalezen na jednotlivých lokalitách na Šumavě, Králickém Sněžníku a v Hrubém Jeseníku. Několik současných údajů pochází i z Krkonoš (Halda et al. 2016).

Literatura: Liška J., Palice Z. & Dětinský R. (1998): Změny v rozšíření vzácných a ohrožených lišejníků v České republice I. – Příroda, Praha, 12: 131–144. Anders J. (1928): Die Laub- und Strauchflechten Mitteleuropas. – 217 p., Jena. Halda J., Kučera J. & Koval Š. (2016): Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. – Vrchlabí: Správa KRNAP.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Sphaerophoraceae SphaerophorusČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024