Calicium corynellum (Ach.) Ach.

kališenka číhovkovitá

Saxikolní druh připomínající běžnější C. viride, od něhož se liší kratšími stopkami plodnic, bělavou pruinou na excipulu, leprosní stélkou a také chemicky (Tibell 1999). Roste na převislých silikátových skalách na vlhkých a stinnějších stanovištích. V Evropě se jedná o vzácný lišejník rozšířený zejména v boreální a chladnější temperátní oblasti. Z ČR jsou známy pouze historické údaje z více regionů. Poslední zmínkou je blíže nelokalizované ověření historických nálezů Vězdou (1998) na Třebíčsku, odkud zároveň pochází asi nejvíce starých nálezů.

Literatura: Vězda A. (1998): Flóra lišejníků v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Acta scientiarum naturalium musei moraviae occidentalis Třebíč 30: 77–120. Tibell L. (1999): Calicioid lichens and fungi. – Nordic Lichen Flora 1: 20–94.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024