Calicium episcalare L. Tibell & T. Knutsson

kališenka

Lišejník podobný C. montanum, charakteristický svým lichenikolním výskytem na šupinách druhu Hypocenomyce scalaris. V iniciálních stádiích vytváří C. episcalare pyknidy a mladá apotécia na šupinách hostitele, v pozdějších fázích vývoje však často formuje svou vlastní stélku a může růst nezávisle na původním hostiteli.

Typickým stanovištěm jsou reliktní bory či světlé doubravy na skalním podloží, kde se vyskytuje na borové kůře a na pomalu se rozkládajícím dřevě (často pařezy) na světlých místech. Druh byl recentně popsán z jediné lokality ve Švédsku (Tibell & Knuttson 2016) a jeho celkové rozšíření není známé. V České republice byl již opakovaně nalezen (Křivoklátsko, Podyjí, Krušné hory). Údaje o Calicium montanum z Týřova (Vondrák et al. 2022) se vztahují k tomuto druhu.

Literatura: Tibell L. & Knuttson T. (2016): Calicium episcalaris (Caliciaceae), a new lichen species from Sweden. – Symbolae Botanicae Upsalienses 38: 49–52. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Calicium


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024