Calicium glaucellum Ach.

kališenka modravá

Lišejník s víceméně zanořenou stélkou a nižšími černými stopkatými apotécii, na jejichž okraji je zpravidla přítomná bílá pruina. Nejčastějším substrátem jsou odkorněné pahýly různých stromů. Mimo to se objevuje také na kyselé borce dřevin (zvláště jehličnanů). Vyskytuje se hlavně v různých typech starých přirozených lesů a také na otevřených stanovištích reliktního charakteru (sutě, skály apod.). Jedná se primárně o boreálně-montánní prvek, který je ve střední Evropě i v ČR poměrně častý v podhorských a horských oblastech, odkud vyznívá do nižších poloh. Historické údaje z našeho území překvapivě úplně chybí (viz katalog Vězda & Liška 1999). Calicium glaucellum bylo od nás v minulosti často nesprávně uváděno pod jménem C. abietinum, jak je patrné z určovacího klíče J. Nádvorníka (Nádvorník 1940).

Literatura: Nádvorník J. (1940): Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. – Preslia 18–19: 113–129.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 230, z toho ověřených 186. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024