Calicium lecideinum (Nyl.) M. Prieto & Wedin

kališenka šálečkovitá

Lišejník v minulosti řazený do rodu Cyphelium, čemuž odpovídají jeho přisedlá černá apotécia s bílou pruinou na okrajích. Jedná se o saxikolní druh kolmých až převislých kyselých silikátů. Patří k vůbec nejvzácnějším zástupcům rodu, který je v celé Evropě známý jen z hrstky lokalit ve střední a jižní části kontinentu (Tibell 1971). V České republice byl druh nalezen pouze na dvou lokalitách – na rulové Bílé skále u Dolních Louček na Tišnovsku (Suza 1944) a na břidlicích na skále Výrovka u Tišnova (Suza 1950). Na první zmíněné lokalitě ho také sbíral a v témže roce vydal v exsikátu Vězda (1962).

Literatura: Tibell L. (1971): The genus Cyphelium in Europe. – Svensk Botanisk Tidskrift 65: 138–164. Suza J. (1944): Sedmý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník klubu přírodovědného Brno 25: 78–89. Suza J. (1950): Další příspěvky k povaze oceánského elementu v lišejníkové flóře střední Evropy. Parmelia mougeotii a Buellia canescens. – Věstník Královské české společnosti nauk 1949/12: 1–30. Vězda A. (1962): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Universitatis Agriculturae et Silviculturae, Brno, ČSR. Fasciculus VI. –VII. (no. 126–175). – 19 p., Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Calicium

nejčastější synonyma:Cyphelium neesii, Cyphelium lecideinum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024