Calicium lenticulare Ach.

kališenka čočkovitá

Variabilní druh obvykle s dobře vyvinutou bradavčitou stélkou a hnědočernými, často ojíněnými apotécii, která mají charakteristický, úzce obkonický až čočkovitý tvar. Při mikroskopování je stopka a okraj plodnic amyloidní (reaguje s jódem výrazně modře). Roste na pahýlech a kmenech jehličnanů i listnáčů s kyselou borkou. Patří k oceánicky laděným, subkosmopolitně rozšířeným lišejníkům upřednostňujícím vlhké, starší či pralesovité porosty. V Evropě je běžnější pouze v některých oblastech s oceánickým klimatem, např. na Britských ostrovech, kde je druh v západních částech souostroví považován za častý (Giavarini & Purvis 2009). Ve střední Evropě je častější pouze v Alpách, jinak se jedná o vzácný druh. Na našem území byl tento lišejník recentně sbírán na Pradědu v Hrubém Jeseníku. Historicky byla u nás kališenka čočkovitá nalezena na dřevě dubu v údolí Jihlavy na Třebíčsku (Nádvorník 1940, jako Calicium schaereri). Údaj z Hrubého Jeseníku pod jménem C. lenticulare ze stejné studie se dle uvedeného popisu možná vztahuje k C. adspersum.

Literatura: Nádvorník J. (1940): Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. – Preslia 18–19: 113–129. Giavarini V.J. & Purvis O.W. (2009): Calicium Pers. (1794). – In: Smith C.W., Aptroot A., Coppins B.J., Fletcher A., Gilbert O.L., James P.W. & Wolseley P.A. [eds], The Lichens of Great Britain and Ireland, p. 241–245, British Lichen Society, London.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024