Calicium lucidum (Th. Fr.) M. Prieto & Wedin

kališenka lesklá

Zástupce rodu se žlutou stélkou a žlutě ojíněnými přisedlými apotécii, dříve řazený do rodu Cyphelium. Vyskytuje se ve vlhkých světlých lesích na borce jehličnanů. Jedná se o boreo-montánní prvek, ve střední Evropě rozšířený hlavně v Alpách a Karpatech. Z ČR jsou známy pouze více než sto let staré údaje z jedlí a smrků v okolí Žákovy hory v centrální části Žďárských vrchů (Kovář 1907). Nádvorník (1942), který studoval Kovářův herbář, se však o výskytu tohoto druhu z území dnešní České republiky nezmiňuje.

Literatura: Tibell L. (1971): The genus Cyphelium in Europe. – Svensk Botanisk Tidskrift 65: 138–164. Kovář F. (1907): Příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klub přírodovědného Prostějov 9 (1906): 37–48. Nádvorník J. (1942): Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. – Studia Botanica Čechica 5: 6–46.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Calicium

nejčastější synonyma:Cyphelium lucidum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024