Calicium montanum Tibell

kališenka horská

Kališenka s nápadně vyvinutou šedobílou stélkou a bíle ojíněnými nízkými apotécii. Obvyklým substrátem je tvrdé dřevo jehličnanů (typicky borovic) nebo listnáčů (např. dubů a kaštanovníků), ale roste i na borce. Druh byl relativně nedávno popsán z jihozápadní a střední Evropy (Tibell 1999) a později byl publikován z řady zemí i mimo Evropu (viz např. Šoun 2010). Lišejník se ve střední Evropě obvykle vyskytuje v prosvětlených lesích reliktního charakteru, v jihozápadní Evropě i v extenzivně obhospodařované zemědělské krajině s výskytem přestárlých stromů. V ČR byl poprvé nalezen na dřevě trouchnivějící borové souše v reliktním boru u Třísova v Blanském lese. Později byl nalezen na Šumavě, v NPR Týřov (z borky borovic) a Podyjí.

Literatura: Tibell L. (1999): Two new species of Calicium from Europe. – Mycotaxon 70: 431–443. Šoun J. (2010): První nález Calicium montanum v České republice. – Bryonora 46: 19–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024