Calicium notarisii (Tul.) M. Prieto & Wedin

cyfélium zelené

Lišejník charakteristický žlutou stélkou, plodnicemi víceméně zanořenými ve stélce a submuriformními spórami. Tento druh se často vyskytuje pouze v pyknidiálním stádiu. Typickým substrátem je suché, zvětralé a tvrdé dřevo, a to přirozeně se vyskytující i opracované (např. ploty). Upřednostňuje dřevo dubu, ale výjimečně se objevuje i na jehličnanech. Obecně preferuje nižší polohy a kontinentálnější oblasti, čímž částečně vikarizuje s velmi podobným a převážně horským druhem, C. tigillare. Ve Skandinávii obvykle roste na již opracovaném dřevu staveb (např. ve společnosti druhů Lecanora saligna a Pseudothelomma ocellatum) a zdá se, že preferuje prachem nasycené substráty (Areskoug & Thor 2005). O tom, že se jedná o mírně nitrofilní druh, se také v poznámce zmiňuje Nádvorník (1942). V Evropě je tento druh široce rozšířený, avšak vzácný. Na našem území je cyfélium zelené známé pouze ze dvou lokalit, v obou případech ze dřeva dubu. Nalezeno bylo na Pohansku na jižní Moravě v roce 2001 a na Vraní skále v NP Podyjí v roce 2020.

Literatura: Nádvorník J. (1942): Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. – Studia Botanica Čechica 5: 6–46. Areskoug V. & Thor G. (2005): Distribution, status and ecology of the lichen Cyphelium notarisii in Sweden. – Annales Botanici Fennici 42: 317–326.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Calicium

nejčastější synonyma:Cyphelium notarisii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024