Calicium parvum Tibell

kališenka malá

Drobná kališenka, lišící se od podobných druhů výskytem difraktové kyseliny v bradavčité stélce a kyjovitým tvarem vřecek s biseriátním uspořádáním spór. Jde o epifytický druh specializovaný na kůru borovice (nálezy z ČR pocházejí převážně z borovice lesní), avšak vzácně je nalézán také na smrku a na jedli. Preferuje vlhká a světlá stanoviště, např. sutě či rašeliniště, může se ale vyskytovat i ve světlých hospodářských lesích. Roste v boreálních biotopech severní polokoule a z ČR byl publikován z borů na Třeboňsku (kde je poměrně hojný), nižších poloh Šumavy a Novohradských hor. Nově byl nalezen na Křivoklátsku v NPR Týřov.

Literatura: Peksa O. (2006): Calicium parvum (Caliciaceae) – a new calicioid lichen to the Czech Republic. – Silva Gabreta 12: 51–56.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 35. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024