Calicium pinastri Tibell

kališenka borová

Teprve nedávno rozpoznaný druh s boreálním charakterem rozšíření, popsaný mimo jiné i na základě materiálu (paratyp) z České republiky (Tibell 1999). Od podobné běžné kališenky C. glaucellum se liší drobnějšími apotécii s nižšími stopkami, absencí bílého ojínění a velmi nenápadnou stélkou. Podobně jako C. parvum je znám převážně z borky borovice (velmi vzácně dřeva). Oproti zmíněnému druhu je častější i na poměrně tenkých či mladších kmenech (a spodků větví), na rychleji se odlupující kůře. Vzácněji bývá nalézán i na borce a dřevu dalších jehličnanů či břízy. Preferuje vlhká a prosvětlená stanoviště, jako např. sutě či rašeliniště. Oproti C. parvum je patrně tolerantnější k vysýchání a může tak osídlovat i relativně sušší stanoviště (např. okraje lesů a otevřené části rašelinišť).

Z ČR byl publikován z Železných hor, Třeboňska, Novohradských hor a Šumavy, kde je na vhodných stanovištích lokálně hojným druhem (např. blatková rašeliniště). Zřejmě se vyskytuje i v borových lesích v kaňonech Vltavy a jejích přítoků, což dokládá nález z údolí Otavy u Písku. Mimo jižní Čechy byl nově nalezen také na Křivoklátsku v NPR Týřov.

Literatura: Peksa O. (2006): Calicium parvum (Caliciaceae) – a new calicioid lichen to the Czech Republic. – Silva Gabreta 12: 51–56. Tibell L. (1999): Two new species of Calicium from Europe. – Mycotaxon 70: 431–443.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Calicium


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 42, z toho ověřených 40. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022