Calicium quercinum Pers.

kališenka dubová

Tento druh se vyznačuje nápadnou šedou stélkou, která obsahuje norstiktovou kyselinu (K+ červeně), a černými apotécii s bílou pruinou na okraji. Roste na borce či dřevě listnatých dřevin, zvláště pak dubů. Ve střední Evropě patří kališenka dubová k vzácným lišejníkům a více lokalit je známo pouze z Alp. Z ČR bylo publikováno více historických údajů. Za věrohodné lze považovat ty z monografie Nádvorníka (1940), který uvádí tři výskyty ze dřeva: dva z Třebíčska a jeden od Petrovic v Moravském krasu. Na Třebíčsku druh v 90. letech potvrdil Vězda (1998), avšak bližší lokalitu neuvádí. Jeden recentní nepublikovaný sběr je známý ze dřeva buku na Studenci v Lužických horách.

Literatura: Nádvorník J. (1940): Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. – Preslia 18–19: 113–129. Vězda A. (1998): Flóra lišejníků v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Acta scientiarum naturalium musei moraviae occidentalis Třebíč 30: 77–120.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024