Calicium salicinum Pers.

kališenka vrbová

Jeden z nejhojnějším evropských zástupců rodu, který se vyznačuje zanořenou stélkou a černými apotécii s hnědým excipulem. Roste na mrtvém dřevě (především pahýlech) a na listnatých stromech s kyselejší borkou. Dává přednost starším stromům a vyskytuje se v lesních i nelesních společenstvech. Ve střední Evropě i v ČR se jedná o roztroušeně až lokálně hojně se vyskytující druh, který je vázáný hlavně na dostatek vhodných substrátů (starých stromů, pahýlů).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 258, z toho ověřených 236. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024