Calicium trabinellum (Ach.) Ach.

kališenka dřevní

Zástupce rodu se zanořenou stélkou, černými stopkatými plodnicemi, které mají na okraji žlutou pruinu. Jeho typickým substrátem jsou odkorněné pahýly jehličnanů, vzácně i listnáčů. Objevuje se nejčastěji ve světlých lesích s dostatkem mrtvého dřeva, ale také v okolí sutí, na rašeliništích apod. Jedná se převážně o boreo-montánní lišejník, který je na našem území rozšířený hlavně v podhorských a horských oblastech. Aktuálně je hojný asi pouze na Šumavě, jinak se objevuje jen roztroušeně až vzácně.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 48, z toho ověřených 43. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024