Calicium viride Pers.

kališenka zelená

Kališenka nápadná svou žlutozelenou stélkou a plodnicemi s hnědým okrajem. Je to epifytický druh a vyskytuje se na kůře (vzácněji dřevu) nejrůznějších listnáčů, vzácně i smrku a jedle. Preferuje starší stromy s rozbrázděnou borkou, kde vyhledává mikrostanoviště chráněná před deštěm. Typicky se vyskytuje na vlhčích stanovištích v přirozených lesích, ale nevyhýbá se ani silně vysýchavým doubravám, kde se vyskytuje většinou v podobě sterilní krusty se žlutými až modročernými pyknidami. Velmi vzácně se tento druh může vyskytovat i na převislých zastíněných skalách. U těchto forem pak hrozí záměna za vzácnou kališenku číhovkovitou (C. corynellum; viz tento taxon). Druh bývá často doprovázen běžnější kališenkou vrbovou (C. salicinum). V ČR je rozšířen roztroušeně od nížin až po horní hranici lesa. Více výskytů je aktuálně známo ze Šumavy, jinak se jedná převážně o jednotlivé roztroušené lokality.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae CaliciumČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 168, z toho ověřených 134. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024