Dimelaena oreina (Ach.) Norman

rohovka horská

Úzce specializovaný saxikolní lišejník, který vyhledává exponované tvrdé silikátové horniny. Typicky osídluje hladké plochy křemitých skal, např. buližníku. Častěji se vyskytuje i na povrchových vyvřelinách. Podobná extrémní stanoviště jsou zpravidla chudá na další druhy lišejníků. Podobnou ekologii sdílí např. další vzácný druh, Pleopsidium flavum. Obecně se Dimelaena oreina vyskytuje od nížin do hor. V ČR upřednostňuje suché xerotermní oblasti. Nejvíce lokalit je soustředěno v okolí Prahy, v Českém středohoří a údolích některých řek na jižní Moravě.

Literatura: Suza J. (1942): Česká xerothermní oblast a lišejníky. – Věstník Královské české společnosti nauk 1941/18: 1–38. Suza J. (1947): Praebohemikum a lišejníky. – Věstník Královské české společnosti nauk 1946/1: 1–34.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae DimelaenaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 35. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024