Callome multipartita (Sm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník mnohodílný

Saxikolní, často plodný zástupce s poměrně úzkými a větvenými laloky, které jsou často hnědavě zbarvené. Lišejník typický pro přirozené vápnité skály, kde se objevuje hlavně na vlhčích mikrostanovištích, např. v místech, kde za deště stéká voda. V Evropě je široce rozšířený, ale obecně vzácný. Z našeho území existují údaje z první poloviny 20. století, a to ze Srbska v Českém krasu, z Kotouče u Štramberka, Čebínky u Tišnova a z Pálavy (Degelius 1954, Pišút 1968). Recentně byl nalezen na vápníkem obohacených andezitech na Týřovických skalách na Křivoklátsku.

Literatura: Degelius G. (1954): The lichen genus Collema in Europe. – Symbolae Botanicae Upsalienses 13: 1–499. Pišút I. (1968): Lichenologische Bemerkungen 3. – Annotationes zoologicae et botanicae 50: 1–6.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Callome

nejčastější synonyma:Collema multipartitum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024