Collema flaccidum (Ach.) Ach.

huspeník chabý

Nápadný zástupce rodu s širokými laloky a šupinovitými izídiemi. Vyznačuje se širokou ekologickou amplitudou – roste na kmenech stromů i na mechatých silikátových až vápnitých skalách. Mimo to se objevuje i na občasně přeplavovaných kamenech v čistých potocích. V Evropě je to široce rozšířený a lokálně hojný druh. V minulosti býval hojný také na území ČR, avšak výrazně ustoupil. Dnes se objevuje zřídka, a to hlavně na skalních substrátech. Jako epifyt je velice vzácný a ustoupil spolu s acidifikací substrátů v druhé polovině 20. století.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae CollemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 94, z toho ověřených 69. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024