Collema glebulentum (Nyl. ex Cromb.) Degel.

huspeník přilepený

Sterilní druh s poměrně širokými kulatými laloky a kuželovitými izídiemi, které mohou někdy být i větvené a korálovité. Vyskytuje se na vlhkých, kyselých i bazických silikátech, často v periodicky zaplavovaných místech. Typickými stanovišti jsou skály vlhčené stékající vodou nebo vodní toky v montánním až alpinském stupni. V Evropě je rozšířen hlavně v severní části kontinentu a v některých horských oblastech. V ČR je známý pouze ze dvou lokalit, a to z Velké kotliny a Jeleního hřbetu v Hrubém Jeseníku. Ve Velké kotlině byl nalezen i recentně.

Literatura: Pišút I. (1967): Lišajník Collema glebulentum (Nyl.) Degel. v Československu. – Acta rerum naturalium Musei nationalis Slovenici 13: 181–182.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae CollemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024