Collema nigrescens (Huds.) DC.

huspeník černající

Nápadný epifytický lišejník, charakteristický svými velkými, často bohatě plodnými a/nebo izidiózními stélkami, za sucha s nápadně vrásčitými laloky. Patří mezi význačné a velmi citlivé bioindikátory, které vyžadují víceméně trvale vlhká mikrostanoviště, staré mechaté stromy a přírodní, neznečištěné prostředí. Není tak divu, že v ČR již patří k vyhynulým druhům. I v minulosti byl velmi vzácným lišejníkem a většina údajů v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) se týká ještě tzv. Opizovské éry sahající z větší části do první poloviny 19. století. Jediné dva doklady o „novodobějším výskytu“ u nás jsou přibližně 100 let staré: zřícenina hradu Blansek v Moravském krasu (Suza 1921) a Jezerní stěna na Šumavě (Hilitzer 1924). U ostatních pramenů v katalogu z 20. století se jedná pouze o sekundární citace. Také ve střední Evropě je tento druh nyní velmi vzácný.

Literatura: Hilitzer A. (1924): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. – Acta Botanica Bohemica 3: 3–15. Suza J. (1921): Čtvrtý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu přírodovědeckého Brno 3: 1–50. Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České Republiky. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae CollemaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024