Enchylium coccophorum Tuck.

huspeník hroznovitý

Tento druh se od běžného druhu Enchylium tenax liší především dvoubuněčnými výtrusy. Je vázán na obnaženou vápnitou půdu především v raných sukcesních stadiích, kde může vytvářet velice bohaté populace. Těžiště jeho rozšíření lze proto přepokládat v lomech či na podobných narušovaných stanovištích. Objevuje se ale také na distubovaných plochách v trávnících. Recentně je tento druh uváděn z několika lokalit v Českém a Týnčanském krasu. Historických lokalit existuje více, a to hlavně v nižších polohách s výskytem vápnitých hornin, jako je např. okolí Prahy a jižní Morava (Pišút 1968). V Evropě patří E. coccophorum k poměrně vzácným lišejníkům.

Literatura: Pišút I. (1968): Lichenologische Bemerkungen 3. – Annotationes zoologicae et botanicae 50: 1–6.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Enchylium

nejčastější synonyma:Collema coccophorum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024