Enchylium conglomeratum (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník nahloučený

Drobný epifytický huspeník, hojně tvořící apotécia. Roste na úživné borce listnatých dřevin (např. ořešáků, jasanů a jilmů). Ve střední Evropě vzácný druh, jehož údaje z ČR jsou sporné (Černohorský et al. 1956). Historické záznamy jsou nejisté z důvodu nejasného odlišování od makroskopicky podobného druhu Arctomia (Collema) fascicularis (např. Suza 1934).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha. Suza J. (1934): Ozeanische Züge in der epiphytischen Flechtenflora der Ostenkarpathen (ČSR), bzw. Mitteleuropas. – Věstník Královské české společnosti nauk 1933/9: 1–43.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Enchylium

nejčastější synonyma:Collema conglomeratum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024