Enchylium limosum (Ach.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník kalužní

Drobný huspeník s korovitou stélkou, která bývá více vyvinuta v okolí apotécií. Ta jsou poměrně nápadná a velká a obsahují vřecka se čtyřmi spórami. Jedná se o typicky pionýrský druh obnažené, často vápnité půdy (r-stratéga). Častý je zvláště na antropogenních stanovištích (např. v lomech, na výsypkách a odkalištích) a jeho výskyt bývá zpravidla dočasný. V Evropě i v ČR se vyskytuje roztroušeně.

Literatura: Pišút I. (1968): Lichenologische Bemerkungen 3. – Annotationes zoologicae et botanicae 50: 1–6.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Enchylium

nejčastější synonyma:Collema limosum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024