Enchylium polycarpon (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník mnohoplodý

Huspeník charakteristický svými bohatě plodnými, růžicovými stélkami a silnými laloky. Jeho typickým stanovištěm jsou přirozené vápencové a dolomitové skály od nížin do hor. V Evropě je široce rozšířen a v oblastech s hojným výskytem vápnitých hornin může být běžný. Výskyt v ČR je velmi lokální s vazbou na krasové oblasti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Enchylium

nejčastější synonyma:Collema polycarpon

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 46, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024