Enchylium tenax (Sw.) Gray

huspeník tuhý

Jeden z nejčastějších zástupců rodu s nápadnými laloky a plodnými stélkami. Roste na vápnitých skalách i vápnité půdě a mechorostech, na slunných i stinných stanovištích od nížin do hor. Častější je na přirozených stanovištích, ale objevuje se i na antropogenních biotopech. V Evropě se jedná o poměrně častý lišejník. U nás je hojný v oblastech s vápnitými horninami. Je poměrně variabilní. Na našem území by se mohl vyskytovat i podobný druh, E. bachmannianum, který se odlišuje vroubkovaným okrajem apotécií a většími askospórami.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Enchylium

nejčastější synonyma:Collema tenax

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 144, z toho ověřených 113. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024