Lathagrium auriforme Coppins & J.R. Laundon

huspeník zrnatý

Jeden z největších zástupců rodu v Evropě, tvořící izidiózní stélky, které za vlhka mnohonásobně zvětšují svůj objem. Typickým biotopem tohoto huspeníku jsou mechaté, víceméně zastíněné vápencové skály. Vzácně se může objevit i na mechatých bázích stromů, kam někdy přechází z okolních skal. V Evropě se jedná o široce rozšířený a lokálně hojný lišejník. Na našem území je poměrně vzácný a většina lokalit pochází z krasových oblastí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Lathagrium

nejčastější synonyma:Collema auriforme

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 79, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024