Lathagrium cristatum (L.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník hřebenitý

Nápadný saxikolní huspeník, jehož laloky jsou výrazně žlábkovité a kadeřavé. Porůstá přirozené, osluněné vápencové, případně diabasové skály. Zvláště na suchých stanovištích vyhledává místa, kde se při dešti hromadí stékající voda. Vyskytuje se od nížin do hor napříč celou Evropou. Na našem území je vázán na oblasti s výskytem silně vápnitých hornin, kde zpravidla patří k hojným lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Lathagrium

nejčastější synonyma:Collema cristatum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 69, z toho ověřených 49. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024