Lathagrium dichotomum (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník větvený

Nápadný huspeník se zelenavou stélkou a větvenými, úzce páskovitými laloky. Patří k velmi citlivým vodním lišejníkům dolních toků menších řek. Vyskytuje se na trvale zaplavovaných silikátových kamenech v pomalu tekoucích podhorských tocích. Vyžaduje nepříliš kyselé, minerotrofně bohaté a zároveň neznečištěné a prosvětlené vodní toky. V Evropě je široce rozšířený, ale díky nadměrné eutrofizaci vod je vzácný a na řadě míst vyhynulý. Z území ČR pocházejí historické údaje z východních Čech, a to z Divoké Orlice u Litic (1925) a Doubravy kolem Chotěboře (1889, 1891) (Pišút 1997). Další literární zmínky o výskytu tohoto druhu na horním toku Úpy v Krkonoších (sběry V. Kuťáka) se vztahují k vzácnému taxonu Scytinium (Leptogium) rivale (Guttová 2000; viz také tento druh). V roce 2022 byl tento druh nalezen na několika mikrolokalitách na kamenech v řece Dyji v oblasti národních parků Podyjí a Thayatal.

Literatura: Pišút I. (1997): Lišajník Collema dichotomum (With.) Coppins et J. R. Laundon v Čechách. – Bryonora 20: 16–17. Guttová A. (2000): Three Leptogium species new to central Europe. – Lichenologist 32: 291–293.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Lathagrium

nejčastější synonyma:Collema dichotomum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024