Lathagrium fuscovirens (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník zelenohnědý

Jeden z nejhojnějších saxikolních zástupců rodu u nás se vyznačuje relativně tenkou, hnědošedou stélkou s velkými granulózními izídiemi. Typickým substrátem jsou vápnité skály (hlavně vápencové), vzácně přechází i na vápnitou půdu. V Evropě patří k široce rozšířeným druhům. V ČR je rozšířen od nížin až do hor. Hojnější je v krasových oblastech, jinak se objevuje spíše lokálně a zřídka.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Lathagrium

nejčastější synonyma:Collema fuscovirens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 86, z toho ověřených 65. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024