Lathagrium undulatum (Laurer ex Flot.) Poetsch

huspeník zvlněný

Druh vyznačující se tmavou zvlněnou stélkou, která někdy bývá pokryta kulovitými až šupinkovitými izídiemi. Vyskytuje se na přirozených vápencových skalách převážně v horských oblastech. Řadí se k spíše vzácnějším zástupcům rodu. Z ČR jsou známy historické údaje od Berouna, Rokytné u Budkovic a z Obřího dolu v Krkonoších (Černohorský et al. 1956). Poslední místo je dokonce typovou lokalitou tohoto druhu (Degelius 1954). V údolí Rokytné zřejmě potvrdil výskyt druhu v 90. letech Vězda (1998). Recentně byl druh zaznamenán na vápnitých vyvřelinách v údolí Vltavy u Smilovic.

Literatura: Degelius G. (1954): The lichen genus Collema in Europe. – Symbolae Botanicae Upsalienses 13: 1–499. Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha. Vězda A. (1998): Flóra lišejníků v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. – Acta scientiarum naturalium musei moraviae occidentalis Třebíč 30: 77–120.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Lathagrium

nejčastější synonyma:Collema undulatum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024