Caloplaca alociza (A. Massal.) Mig.

krásnice

Drobný druh, v současnosti spadající do rodu Pyrenodesmia, s tmavě šedými až černými apotécii (bez antrachinonů), endolitickou stélkou a vazbou na vápence. Od podobné C. albopruinosa se liší absencí olejových kapének v hyméniu, menšími plodnicemi (kolem 0,2 mm v průměru) s dobře vyvinutým okrajem (excipulem). V ČR je druh známý pouze z Pálavy (Malíček & Vondrák 2018). V Českém krasu, Moravském krasu a na Pálavě se vyskytuje další blízký druh s většími plodnicemi a s tenkou epilitickou stélkou, který zatím můžeme nazývat C. alociza sensu lato.

Na základě výsledků taxonomického bádání Ivana Frolova používáme dnes jméno C. alociza pro taxon „*C. erodens* non-sorediate“, představený v práci Frolov et al. (2016). Používáme tedy jméno pro jiný taxon, než bylo použito v práci Muggia et al. (2008), jejichž C. alociza odpovídá v našem pojetí druhu C. albopruinosa (viz komentář u C. albopruinosa).

Literatura: Frolov I., Vondrák J., Fernández-Mendoza F., Wilk K., Khodosovtsev A. & Halıcı M.G. (2016): Three new, seemingly-cryptic species in the lichen genus Caloplaca (Teloschistaceae) distinguished in two-phase phenotype evaluation. – Annales Botanici Fennici 53: 243–262. Malíček J. & Vondrák J. (2018): Příspěvek k diverzitě lišejníků NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava. – Bryonora 61: 1–17. Muggia L., Grube M. & Tretiach M. (2008): A combined molecular and morphological approach to species delimitation in black-fruited, endolithic Caloplaca: high genetic and low morphological diversity. – Mycological Research 112: 36–49.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Pyrenodesmia alociza

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024