Caloplaca albopruinosa (Arnold) H. Olivier

krásnice

Drobný druh, v současnosti spadající do rodu Pyrenodesmia, s tmavě šedými až černými apotécii (bez antrachinonů), endolitickou stélkou a vazbou na vápence. Charakteristickými znaky tohoto druhu jsou četné olejové kapénky v hymeniu a plodnice 0,2–0,5 mm v průměru se slabě vyvinutým okrajem (excipulem). V ČR je druh znám pouze z Pálavy (Malíček & Vondrák 2018). Je udáván také z Českého krasu (Svoboda et al. 2014), ovšem tyto údaje se ve skutečnosti vztahují k druhu C. alociza sensu lato.

Jde o málo známý druh lišejníku, jehož jméno je dodnes nesprávně používáno. Zde se držíme nepublikovaných výsledků Ivana Frolova, který odhalil nomenklatorické omyly v zásadní práci Muggia et al. (2008). Zde bylo jméno C. albopruinosa použito pro taxon Caloplaca (Pyrenodesmia) intercedens (Trevis.) J. Steiner, který není z ČR znám a nejbližší lokality má ve slovenských Bílých Karpatech a v německém pohoří Fränkische Alb. Skutečná C. albopruinosa byla v téže práci pojmenována jako „*C. alociza*“.

Literatura: Malíček J. & Vondrák J. (2018): Příspěvek k diverzitě lišejníků NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava. – Bryonora 61: 1–17. Muggia L., Grube M. & Tretiach M. (2008): A combined molecular and morphological approach to species delimitation in black-fruited, endolithic Caloplaca: high genetic and low morphological diversity. – Mycological Research 112: 36–49. Svoboda D., Halda J.P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. (2014): Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. – Bohemia centralis 32: 213–265.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024