Caloplaca albolutescens (Nyl.) H. Olivier

krásnice

Druh blízký běžné a široce rozšířené krásnici C. teicholyta, od které se liší absencí okrajových stélkových laloků. V ČR se vyskytuje přirozeně na výchozech měkkých křídových vápenců a vápnitých pískovců. Mimo Českou křídovou tabuli jsou známy pouze sporadické výskyty na antropogenních substrátech (cihly, omítka, beton). Druh se vyhýbá skalám z tvrdého vápence v krasových oblastech. Na našem území se jedná o poměrně vzácný lišejník.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024