Caloplaca ammiospila (Wahlenb.) H. Olivier

krásnice

Druh s šedou stélkou a červenými apotécii, aktuálně řazený do rodu Blastenia. Obvyklým substrátem jsou mechorosty na bázemi bohatých či přímo vápnitých půdách a skalách v alpínských polohách. Jde o poměrně častý lišejník evropských a asijských velehor, avšak jediným důvěryhodným údajem z ČR je výskyt na Petrových kamenech v Hrubém Jeseníku, kde byl druh opakovaně sbírán až do současnosti. Roste zde v drobné populaci ve spárách vápnitých fylitů.

Literatura: Vondrák J. & Malíček J. (2015): Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. – Bryonora 56: 45–55.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Blastenia ammiospila

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024