Caloplaca atroflava (Turner) Mong.

krásnice tmavožlutá

Lišejník s drobnými oranžovými plodnicemi a šedou stélkou připomínající zástupce rodu Rufoplaca. Z ČR je znám jeden historický údaj z diabasových skal Českého krasu (Svoboda et al. 2014) a několik recentních nepublikovaných údajů, např. z chráněného území Hadce u Želivky. Nedávno byl nalezen hojný výskyt na kamenech u Berounky v okolí Týřovických skal. Druh bude mít v ČR patrně více lokalit. Vhodnými stanovišti jsou osluněné, bázemi bohaté silikátové skály často při březích řek. Vyskytuje se ve společenstvech s druhy Caloplaca chlorina, Porocyphus coccodes a Staurothele spp.

Literatura: Svoboda D., Halda J.P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. (2014): Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. – Bohemia centralis 32: 213–265.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 37. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024