Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb.

krásnice žlutá

Nápadný žlutý korovitý lišejník s laločnatou stélkou, dnes řazený do rodu Variospora. V ČR je vázán na osluněné vápence a vyskytuje se pouze na jižní Moravě. Je hojný na Pálavě. Další výskyty jsou známy z Podyjí (Hardegg), ze Stránské skály u Brna a historicky také z Čebínky u Tišnova (Šoun & Vondrák 2008). Vzhledově i ekologicky podobným druhem je C. flavescens, s níž bývá někdy zaměňován.

Literatura: Šoun J. & Vondrák J. (2008): Caloplaca aurantia and Caloplaca flavescens (Teloschistaceae, lichen-forming fungi) in the Czech Republic; with notes to their taxonomy and nomenclature. – Czech Mycology 60: 275–291.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Variospora aurantia

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 46, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024