Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.

krásnice vosková

Lišejník nápadný svým stélkovým okrajem plodnic, který kontrastuje s většinou oranžovou barvou disků. V Evropě se jedná o široce rozšířený a lokálně hojný lišejník s poměrně širokou ekologickou amplitudou. V ČR se nyní vyskytuje roztroušeně až vzácně, zpravidla v podhorských a horských oblastech. V minulosti však býval hojnější a výrazně ustoupil vlivem kyselých dešťů. Roste na kůře nejrůznějších dřevin (nejčastěji jasany a osiky) v nitrofilních společenstvech svazu Xanthorion, často v doprovodu druhů C. cerinelloides a Xanthoria parietina. Podobný druh C. monacensis je bazifilní a vyhýbá se společenstvům svazu Xanthorion.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024