Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey

krásnice

Lišejník s drobnými žlutými až žlutooranžovými plodnicemi a se zcela nenápadnou stélkou, v současnosti řazený do rodu Athallia. Vyznačuje se vřeckami s 12ti až 16ti spórami. Vyskytuje se na osvětlené borce nejrůznějších dřevin v nitrofilních společenstvech svazu Xanthorion. Hojný je na větvičkách listnáčů v korunách stromů. V ČR je rozšířený po celém území od nížin do hor, ale zpravidla tvoří jen roztroušené populace, takže bývá snadno přehlížen.

Literatura: Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 39: 163–184.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Athallia cerinella

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 76, z toho ověřených 75. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024