Caloplaca chlorina (Flot.) H. Olivier

krásnice zelená

Krásnice z příbuzenstva druhu C. cerina s charakteris­tickými apotécii ohraničenými stélkovým okrajem. Stélka je obyčejně tmavě šedá, blastidiozní. Často vytváří rozsáhlé povlaky téměř či zcela bez plodnic. V tomto stádiu je možná záměna s podobnými blastidiozními krustami, především s Caloplaca atroflava agg. Vyskytuje se na bazických silikátových kamenech a skalách, vzácněji na antropogenních substrátech (především kamenné zdi) a ojediněle i na borce stromů (zpravidla zaprášené báze kmenů). Je velmi tolerantní ke stinným podmínkám a k vlhku. Časté jsou výskyty na periodicky zaplavovaných kamenech a skalách, například na březích řek. V ČR i ve střední Evropě je druh poměrně hojný od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 97, z toho ověřených 87. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024