Caloplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) Dombr.

krásnice

Krásnice s leprózní béžovou stélkou. Plodnice u tohoto druhu nejsou známy podobně jako u většiny druhů řazených dnes do rodu Leproplaca, kam tato krásnice spadá. Připomíná lišejníky rodu Lepraria, ale liší se barvou a obsahem antrachinonů, purpurově reagujících s KOH.

Vyskytuje se na rozličných, bázemi bohatých substrátech, na místech chráněných před deštěm. Nejvíce výskytů z ČR pochází z vápnitých skal, kde s oblibou porůstá vápnomilné mechorosty pod skalními převisy, ale najdeme ji i přímo na skalním substrátu. Roste i na silikátových skalách, ale to vždy na místech obohacených bázemi – často kolem skalních štěrbin, z nichž periodicky vytéká vápníkem obohacená voda. Vzácněji tuto krásnici najdeme i na mechorostech porůstajících staré stromy (např. javory, jilmy či buky). Epifytické výskyty jsou častější ve vápencových oblastech, ale jsou známy i odjinud, např. z Žofínského pralesa. Rozšíření v ČR do značné míry kopíruje výskyty vápenců a ultrabazických hornin. Objevuje se od nížin do hor a na vhodných stanovištích může patřit k hojným lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Leproplaca chrysodeta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 173, z toho ověřených 76. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024