Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr.

krásnice žlutooranžová

Nápadný lišejník se zářivě žlutými sorály na oranžové laločnaté stélce. Dnes je řazený do rodu Leproplaca (Arup et al. 2013), který zahrnuje převážně vegetativně se množící druhy. Vyskytuje se na vápencích či na vápnitých vložkách silikátových skal, především pod převisy a na kolmých stěnách. V ČR jej nalezneme snad ve všech oblastech s vápencovými skalami, ale i na vápnitých silikátech v údolích řek. Vyskytuje se od nížin do podhorských oblastí. Byl udáván i z hor, z Velké kotliny v Jeseníkách, ovšem pravděpodobně mylně (Vondrák & Malíček 2015).

Literatura: Vondrák J. & Malíček J. (2015): Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. – Bryonora 56: 45–55.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Leproplaca cirrochroa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 126, z toho ověřených 87. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024