Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.

krásnice citronová

Žlutý sorediózní korovitý lišejník, nově řazený do rodu Flavoplaca a morfologicky i ekologicky velmi podobný druhu C. flavocitrina. Z ČR je potvrzen z Andělské Hory u Karlových Varů (Vondrák et al. 2009) a z Velké kotliny v Jeseníkách (Vondrák & Malíček 2015). Bude patrně hojnější, avšak jeho bezpečné odlišení od běžné C. flavocitrina vyžaduje sekvenování DNA, což komplikuje mapování jeho výskytu.

Literatura: Vondrák J., Říha P., Arup U. & Søchting U. (2009): The taxonomy of the Caloplaca citrina group (Teloschistaceae) in the Black Sea region; with contributions to the cryptic species concept in lichenology. – Lichenologist 41: 571–604. Vondrák J. & Malíček J. (2015): Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. – Bryonora 56: 45–55.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca citrina

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024