Caloplaca citrina agg.

krásnice

Těžko rozlišitelné žluté sorediozní krusty vytvářené několika zástupci rodu Flavoplaca a také druhem Caloplaca (Xanthocarpia) tominii. Na našem území se bude většina údajů patrně vztahovat k velmi běžné krásnici Caloplaca (Flavoplaca) flavocitrina, ale některé údaje mohou představovat druhy F. austrocitrina, F. citrina a F. limonia. Přestože jsou známy morfologické znaky, jak některé výše zmíněné druhy rozlišit i ve sterilním stavu, často je jejich identifikace obtížná až nemožná i pro specialisty.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca citrina agg.

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 115, z toho ověřených 73. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024