Caloplaca concreticola Vondrák & Khodosovtsev

krásnice

Drobný korovitý lišejník s šedou sorediózní stélkou, spadající do skupiny (rodu) Pyrenodesmia, která zahrnuje druhy neprodukující žluto-oranžové pigmenty (antrachinony). Na lokalitách v ČR je tento lišejník povětšinou sterilní (netvoří plodnice) a lze jej snadno zaměnit s druhy s podobnou stélkou, především s Caloplaca soralifera. Jde o pionýrský druh známý z kontinentálních oblastí Eurasie a z Mediteránu, kde preferuje raná sukcesní stádia na antropogenních i přirozených vápnitých substrátech (beton, vápencové skály). V ČR je znám pouze z Černé rokle v Českém krasu a z Prokopského ú­dolí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Pyrenodesmia concreticola

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024