Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta

krásnice převrácená

Drobný korovitý lišejník s šedou stélkou a s nenápadnými, často zanořenými plodnicemi, které mohou, ale nemusí obsahovat oranžové pigmenty (antrachinony). Těžiště rozšíření tohoto lišejníku leží v Mediteránu a v kontinentálních oblastech Eurasie. Vyskytuje se na různých typech silikátových hornin s výraznou preferencí k bazickým typům. V ČR je známý pouze ze čtyř lokalit: z rezervace Drbákov-Albertovy skály ve středním Povltaví (Malíček et al. 2008), Mohelenské hadcové stepi a z údolí Rokytné u Ivančic na jižní Moravě (Vězda 1978) a z Trubínského vrchu na Křivoklátsku.

Literatura: Malíček J., Palice Z., Bouda F., Czarnota P., Halda J. P., Liška J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Syrovátková L., Vondrák J. & Wagner B. (2008): Lišejníky zaznamenané během 15. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Sedlčansku. – Bryonora 42: 17–30. Vězda A. (1978): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. II. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 13: 397–420.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021