Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta

krásnice převrácená

Drobný korovitý lišejník s šedou stélkou a s nenápadnými, často zanořenými plodnicemi, které mohou, ale nemusí obsahovat oranžové pigmenty (antrachinony). Těžiště rozšíření tohoto lišejníku leží v Mediteránu a v kontinentálních oblastech Eurasie. Vyskytuje se na různých typech silikátových hornin s výraznou preferencí k bazickým typům. V ČR je známý pouze ze tří lokalit: z Mohelenské hadcové stepi a z údolí Rokytné u Ivančic na jižní Moravě (Vězda 1978) a z Trubínského vrchu na Křivoklátsku.

Literatura: Vězda A. (1978): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. II. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 13: 397–420.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024