Caloplaca coronata (Kremp. ex Körb.) J. Steiner

krásnice korunovitá

Korovitý submediteránní lišejník s oranžovou granulkovitou stélkou, dnes řazený do rodu Flavoplaca. Roste především na exponovaných, přirozených vápencových skalách. Z ČR je znám z Českého a Moravského krasu a z Pálavy, kde zvláště v Českém krasu a na Pálavě patří k lokálně hojným druhům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Flavoplaca coronata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 27, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024