Caloplaca crenularia (With.) J. R. Laundon

krásnice zubatá

Nápadný korovitý lišejník s rezavě červenými plodnicemi a šedou stélkou, dnes řazený do rodu Blastenia. Vyskytuje se na bázemi obohacených silikátových horninách a má těžiště rozšíření ve Středomoří a v přímořské západní Evropě (Vondrák et al. 2019). V ČR je velmi vzácný a jeho výskyt je omezen na diabasové výchozy v okolí Prahy a v Českém krasu (Svoboda et al. 2014).

Literatura: Vondrák J., Frolov I., Košnar J., Arup U., Veselská T., Halici MG., Malíček J. & Søchting U. (2019): Substrate switches, phenotypic innovations and allopatric speciation formed taxonomic diversity within the lichen genus Blastenia. – Journal of Systematics and Evolution 58: 295–330. Svoboda D., Halda J., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. (2014) Lichens of the Český kras. – Bohemia centralis 32: 213–265.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Blastenia crenularia

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024