Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier

krásnice zoubkatá

Korovitý lišejník s oranžovými plodnicemi se žlutým zvlněným stélkovým krajem a s nenápadnou stélkou, dnes řazený do rodu Xanthocarpia. Taxonomie tohoto rodu zatím není uspokojivě vyřešena a C. crenulatella v našem pojetí může zahrnovat více druhů. Ve starších publikacích byla to krásnice často chybně uváděna pod jménem morfologicky podobého druhu C. holocarpa.

Vyskytuje se jak na přirozených stanovištích, na bázemi obohacených silikátech a vápencích, tak velmi často i na rozličných antropogenních substrátech (zejména na betonu). Preferuje světlá exponovaná stanoviště. Vyskytuje se i jako pionýrský druh. V ČR patří k běžným saxikolním krásnicím a je rozšířen po celém území ČR.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Xanthocarpia crenulatella
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 153, z toho ověřených 131. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021