Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier

krásnice zoubkatá

Korovitý lišejník s oranžovými plodnicemi se žlutým zvlněným stélkovým krajem a s nenápadnou stélkou, dnes řazený do rodu Xanthocarpia. Taxonomie tohoto rodu zatím není uspokojivě vyřešena a C. crenulatella v našem pojetí může zahrnovat více druhů. V rámci Eurasie má tento komplex centra diverzity ve Středomoří a v kontinentálních stepních až polopouštních oblastech kontinentální Asie. Ve střední Evropě máme patrně jen několik druhů, ale přesto o nich příliš nevíme.

Vyskytuje se jak na přirozených stanovištích, na bázemi obohacených silikátech a vápencích, tak velmi často i na rozličných antropogenních substrátech (zejména na betonu). Preferuje světlá exponovaná stanoviště. Vyskytuje se i jako pionýrský druh. V ČR patří k běžným saxikolním krásnicím a je rozšířen po celém území ČR. Ve starších publikacích byla to krásnice často chybně uváděna pod jménem morfologicky podobého druhu C. holocarpa.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Xanthocarpia crenulatella

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 223, z toho ověřených 195. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024