Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell

krásnice klamná

Sorediózní lišejník se žlutooranžovou laločnatou stélkou, dnes řazený do rodu Calogaya. Vyskytuje se na přirozených stanovištích, a to na bázemi obohacených silikátech a na vápencích, avšak mnohem častěji se s ním setkáme na rozličných antropogenních substrátech (zejména na betonu). Často roste na vrcholcích skal nebo antropogenních stanovištích, kde kálí ptáci. V ČR je běžný a rozšířený po celém území.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae Caloplaca

nejčastější synonyma:Calogaya decipiens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 178, z toho ověřených 100. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024