Caloplaca emilii Vondrák, Khodos., Cl. Roux & V. Wirth

krásnice

Recentně popsaný druh z příbuzenstva C. xerica (Vondrák et al. 2013). Vyznačuje se tmavě šedou blastidiozní stélkou a oranžovými apotécii s šedým vnějším okrajem. Vyskytuje se na osluněných vápencích. Jde o teplomilný druh se středomořským rozšířením a pouze s několika lokalitami ve střední Evropě. V ČR byl dosud nalezen pouze na Pálavě, kde není vzácný na xerotermních stanovištích.

Literatura: Vondrák J., Frolov I., Říha P., Hrouzek P., Palice Z., Nadyeina O., Halici G., Khodosovtsev A. & Roux C. (2013): New crustose Teloschistaceae in Central Europe. – Lichenologist 45: 701–722.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024